Kỳ thi THPT QG 2023

Có gì mới ở kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học năm 2023?

Có gì mới ở kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học năm 2023?

Năm 2023 sẽ có một số điều chỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo hướng bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh.  
Chuẩn bị sớm, đầy đủ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Chuẩn bị sớm, đầy đủ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Bộ GDĐT thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ GDĐT thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và 2024 sẽ giữ ổn định mô hình, cách thức tổ chức để phù hợp chương trình giáo dục phổ thông 2006 đang triển khai những năm cuối.
Bộ GD-ĐT: Kỳ thi tốt nghiệp năm 2023 giữ ổn định, thay đổi từ năm 2025

Bộ GD-ĐT: Kỳ thi tốt nghiệp năm 2023 giữ ổn định, thay đổi từ năm 2025

Theo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022 - 2023 Bộ GD-ĐT mới ban hành, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được giữ ổn định và theo hướng cơ bản như năm 2022.